Lista Kadare Regjistrohuni në këtë listë

| Zgjidh njëitë tek:
Letër hapur shenjtëris së Tij Patrikut Athenagora / nga Ktona, Petraq Botuar: New York, [s.n.], 1971 . 3 fl. Inventari: BKSH (ar.10.a.22) . Bëj kërkesë për rezervim
Lutjet e mbrëmjes / nga Pashku, Anton Botuar: Prishtinë : Rilindja, 1978 . 83 f. Inventari: BKSH (ar.19.e.21) , BKSH (s.92.s.8) , BKSH (s.92.s.9) . Bëj kërkesë për rezervim
Malli i ëndrrës fëminore:Kujtime / nga Dervishi, Violeta Botuar: Inventari:
Masakra e Reçakut, krim kundër njerëzimit.   Botuar: Inventari:
Mbështetje për reformat ekonomike.   Botuar: Inventari:
Midis arit dhe gjakut Zoti i drejtë që jeton në shpirtin e popujve të rinj ka vendosur tani më : nga Mussolini, Benito Botuar: Tiranë : Distaptur, 1941 . 9 f. Inventari: BKSH (88.a.127) , BKSH (s.59.a.20) , BKSH (s.59.a.21) , BKSH (s.59.a.22) . Bëj kërkesë për rezervim
Një udhëtim i vështirë : nga Qalliu, Luan Botuar: Shkodër : Fiorentia, 2017 . 200 f. ; , L.700, pa tir. 21 cm. Inventari: BKSH (ar.181.d.37) , BKSH (s.516.d.1) , BKSH (s.516.d.2) , BKSH (s.516.d.3) , BKSH (s.516.d.4) . Bëj kërkesë për rezervim
Petrografia e shkëmbinjve magmatikë dhe metamorfikë / nga Kuznecov, E. Botuar: Tiranë : Dega e Botimeve të Universitetit, 1960 . Disp. 1, 120 f. : Inventari: BKSH (ar.18.a.43) , BKSH (s.431.a.53) , BKSH (s.431.a.54) , BKSH (s.77.a.17) , BKSH (s.77.a.18) . Bëj kërkesë për rezervim
Përmirësimi ujor i tokave në Shqipëri : nga Kamenica, Marko Botuar: Tiranë : Marin Barleti, 2013 . 154 f. : , Kopert. e fundit mbi aut. - L.500, pa tir. 23 cm. Inventari: BKSH (ar.152.b.47) , BKSH (s.422.b.5) , BKSH (s.422.b.6) , BKSH (s.422.b.7) , BKSH (s.422.b.8) . Bëj kërkesë për rezervim
Prodhimi i rimesos, i kompesatës dhe i pllakave : nga Shqau, Ilo Botuar: Tiranë : SHBLSH, 1991 . 262 f. : 23 cm. Inventari: BKSH (ar.63.b.37) , BKSH (s.149.c.23) , BKSH (s.149.c.24) , BKSH (s.149.c.25) , BKSH (s.149.c.26) . Bëj kërkesë për rezervim
Program për kualifikimin pa shkëputje nga puna të punëtorëve të mekanikës bujqësore.   Botuar: Tiranë : Shtëpia e Propagandës Bujqësore, 1984 . 59 f. Inventari: BKSH (ar.42.f.47) . Bëj kërkesë për rezervim
Program-pune :   Botuar: Shkodër : Pa em., 1976 . 30 f. Inventari: BKSH (ar.23.g.42) , BKSH (s.126.v.114) , BKSH (s.126.v.115) , BKSH (s.126.v.116) , BKSH (s.126.v.117) . Bëj kërkesë për rezervim
Rregullore e karabinës vetëmbushëse 7.62 mm :   Botuar: Tiranë : Ministria e Mbrojtjes, 1970 . 128 f. : Inventari: BKSH (ar.6.e.16) , BKSH (s.91.g.19) , BKSH (s.91.g.20) . Bëj kërkesë për rezervim
Sali. Mund të kisha bërë edhe ndryshe nëse nuk do të qëndronte Ruci në anën tjetër / nga Berisha, Sali Botuar: Inventari:
Sejamini, Redi. Automjetet, tani drejt"grevës së urisë". Zbatimi me efiçencë i sistemit të ri fiskal :Benzoli Sejamin.   Botuar: Inventari:
Sërish fushatë anti Polimelit: Do vaksinohen mbi 350 mijë fëmijë: Gati të gjitha dozat / nga Nikolla, Albert Botuar: Inventari:
Studimi i lëkundjeve në linjat e tensionit të lartë dhe ndërhyrjet e domosdoshme në rrjetin e transmetimit : nga Kullolli, Miranda Botuar: . 174 f. : 30 cm. Inventari: BKSH (os.18.b.14) . Bëj kërkesë për rezervim
Sulphide mineralizations of albanian ophioliti volcanics / nga Hoxha, Lirim Botuar: Inventari:
Sha. Spitalet në hall :   Botuar: Inventari:
Shqipëria drejt integrimit të plotë në strukturat euroatlantike.   Botuar: Inventari:
 <<    1  2  3    >>
Hyr në sistem për të krijuar lista të reja.