Përshkrimi ISBD MARC

Innocence and war : searching for Europe's strategy in Syria / Michael Benhamou.

Autorët: Benhamou, Michael.
Tipi i materialit:  materialTypeLabelLibraBotuar: Brussels : Martens Centre, 2016Të dhëna fizike: 60 f. ; 21 cm.Shënime: Bibliogr.: f. 52-57 dhe në fund të f.Fjalët kyçe:Bashkimi Evropian
Marrëdhënie ndërkombëtare
Politika dhe qeverisja
Termat gjeografikë: Evropë|SiriKlasifikimi dhjetor universal: 061.1(4)
327.7(4:569.1)
Lista në të cilat gjendet ky titull: Lista Kadare
Tipi i materialit Vendndodhja Numri i vendit Numri i inventarit Lloji i huazimit
Libra Libra BKSH

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

Ndërtesa e re:  Sheshi "Skënderbe",  Tiranë
Ndërtesa e vjetër:  Rr. "George W. Bush",  Tiranë
http://bksh.al
p.540.e.34 Shfleto2 raftin 000552393 E lirë për huazim

Nuk ka komente për këtë titull.