Përshkrimi ISBD MARC

Industria e nxjerrjes dhe e përpunimit të bakrit mbështetet në pritje të një kohe më të favorshme / Arben Prendi.

Autorët: Prendi, Arben.
Tipi i materialit:  materialTypeLabelArtikuj Në: Rilindja : e përditshme informative e pavarur Nr. 538, 15 maj, 1995, f.11
Lista në të cilat gjendet ky titull: Lista Kadare
Inventari: Artikuj

Nuk ka komente për këtë titull.