Përshkrimi ISBD MARC

Aspekte të ndërtimit morfologo - strukturor dhe të perspektivës të fushës xeherore kromitike Thehen - Ternove - Pylli i zi / Arjan Beqiri.

Autorët: Beqiri, Arjan.
Tipi i materialit:  materialTypeLabelArtikuj Në: Buletini i shkencave gjeologjike : organ i përbashkët i ISP të Gjeologjisë dhe~i Fak. të Gjeologjisë dhe të Minierave të UT Nr. 1, 1995, f. 147 - 156
Lista në të cilat gjendet ky titull: Lista Kadare
Inventari: Artikuj

Nuk ka komente për këtë titull.