Përshkrimi ISBD MARC

Artisti dhe koha : Ese / Fatmir S. Baçi.

Autorët: Baçi, Fatmir S.
Tipi i materialit:  materialTypeLabelArtikuj Në: Rilindja : e përditshme informative e pavarur Nr. 936, 20 qershor, 1996, f.9
Lista në të cilat gjendet ky titull: Lista Kadare
Inventari: Artikuj

Nuk ka komente për këtë titull.