Përshkrimi ISBD MARC

E mirë kontrata por vendimi merre në kuvend: [Materiale].

Tipi i materialit:  materialTypeLabelArtikuj Në: "Dita : organ i ""Dita Group"" sha" Nr. 544, 11 maj, 1997, f.3
Lista në të cilat gjendet ky titull: Lista Kadare
Inventari: Artikuj

Nuk ka komente për këtë titull.