Përshkrimi ISBD MARC

Fiqret Fterra - bir i fshatit tonë / Jakup Mato.

Autorët: Mato, Jakup.
Tipi i materialit:  materialTypeLabelArtikuj Në: Fterra jonë : periodike e pavarur, kulturore, historike Nr. 5, 1997, f.7
Lista në të cilat gjendet ky titull: Lista Kadare
Inventari: Artikuj

Nuk ka komente për këtë titull.